En virtut del que disposa l’Art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol), l’informem de la següent informació:

1. DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L, CIF: B67204792, és una societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46390, Foli 150, Fulla número B-518.461, Inscripció 1ª. La finalitat d’aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

2. Pot contactar amb aquesta societat a través de les següents dades:

              Carrer  Mas Pujol, 2b baixos 

              CP: 08916

              Correu electrònic: administracion@dafranfs.es

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.dafranfs.es  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a DAFRAN FLOOR SERVICE, SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L o a tercers.

DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la normativa relativa a la protecció de dades us recomanem que s’informi de la nostra Política de Protecció de Dades (enllaç).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

DAFRAN FLOOR SERVICE, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, DAFRAN FLOOR SERVICE, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos.

DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas DAFRAN FLOOR SERVICE, SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de de l’usuari. DAFRAN FLOOR SERVICE, SL no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant a l’connectar a la web de DAFRAN FLOOR SERVICE, SL com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL-LECTUAL

Aquesta web és propietat de DAFRAN FLOOR SERVICE, SL Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de DAFRAN FLOOR SERVICE, SL són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DAFRAN FLOOR SERVICE, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

0/5 (0 Reviews)