DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L. tracta les dades dels seus clients garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d’atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d’acord amb el que disposa l’art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el que Respecta al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d’aquests Dades.
INFORMACIÓ BÀSICAUNA ALTRA INFORMACIÓ
1.‐ RESPONSABLE:DAFRAN FLOOR SERVICE, S.LMAS PUJOL, 2B BAJOS 08916 BADALONA (BARCELONA),administracion@dafranfs.es
2.‐ DELEGAT DE PROTECCIÓ DE
DADES
No és preceptiu per al responsable.
3.‐ FINALITAT DEL TRACTAMENT

3.1.‐ Informació de Serveis
Informació dels serveis requerits a través del formulari web per el  propi interessat
Legitimació: Consentiment atorgat per l’interessat.
Dades obligatoriesLes dades sol·licitades en el formulari són de caràcter obligatori. Sense ells no és
possible donar resposta a la petició

3.2.‐ Fins de Marketing i publicitat
Les dades aportades per l’usuari podran ser utilitzades pel responsable per enviar publicitat a l’interessat sobre els seus productes i serveis.
Legitimació: Consentiment atorgat per l’interessat.
Dades obligatoriesLes dades aportades són necessaris per a la finalitat de l’tractament. sense ells
no és possible la seva execució
4.‐ DESTINATARIS DE LES DADESLes dades personals que l’interessat introdueix en el formulari són utilitzats
únicament per DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L..sin que es cedeixin a tercers.
5.‐ PROCEDENCIA DE LES DADESDAFRAN FLOOR SERVICE, S.L obté les dades per al compliment de la
finalitat de l’tractament de la persona interessada.
6.‐ TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADESDAFRAN FLOOR SERVICE, S.L conservarà les seves dades a l’efecte de la finalitat de requeriment d’informació durant el període de 90 dies.
A l’efecte de fins de publicitat de serveis semblants les dades es conservaran durant un termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de la companyia davant de possibles accions legals. No obstant això les dades quedaran bloquejats únicament als efectes abans citats en el termini d’un any des de la seva captació.

7.‐ CONSENTIMENT
DAFRAN FLOOR SERVICE, S.L. obté  el
consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades respecte de les finalitats descrites en aquest document mitjançant la seva acceptació lliure, específica a cada finalitat, informada i inequívoca mitjançant el formulari de contacte del web.
L’interessat podrà consentir el tractament de les dades per a cada finalitat de forma independent, així com retirar el seu consentiment en qualsevol moment per a cadascuna de les finalitats.
La retirada del Consentiment per part de l’interessat d’un tractament concret no afectarà la licitud del tractament de dades realitzat amb anterioritat a aquesta decisió
8.‐ EXERCICI DE DRETS6.1. – L’interessat podrà en qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:
– Revocar en qualsevol moment l’autorització concedida per al tractament de les seves dades.
– Exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.
Per exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit a el responsable de l’Fitxer a través de la següent adreça de correu electrònic: administracion@dafranfs.es
6.2. – Així mateix l’interessat pot, si ho desitja i per salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili a 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan nº 6.
9.‐ DECISIONS AUTOMATIZADAS YELABORACIÓ DE PERFILSNo se adopten pel responsable del fitxer decisiones automatitzades ni 
s’elaboran perfils amb les dades personals aportades per l’ usuari.
10.‐ TRANSFERENCIÈS
INTERNACIONALS
No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional
de dades de l’interessat.
0/5 (0 Reviews)